DANGER! Ni måste ange att ni inte är en robot

WHOIS uppslagning

Här kan ni slå upp den information som finns tillgänglig för ett domännamn. Information dom finns tillgänglig för ett domännamn är i regel kontaktuppgifter för ägaren, namnservrar som domänen pekar på och datum för när domänen löper ut.

Att slå upp kontaktuppgifter för en .SE domän kräver flera steg. Bästa verktyget för det finns hos det svenska registriet.